ArtiklerBørn & Familie

5 hurtige til den aktuelle børneteaterinstruktør Methe Bendix

Dansk børneteater er noget af det bedste i verden; det høster priser og har gjort flere generationer af danskere til teatergængere. Mød en af dansk børneteaters frontfigurer!

Hvem? Methe Bendix, f. 1959, dansk dramatiker, instruktør og skuespiller.
Hvad? Medstifter af Teater Får302 og af Teater Hund.

1. Hvad skal børn have ud af dine forestillinger?
“Udover en kunstnerisk og underholdende oplevelse (de skal finde ud af, det er skidefedt at gå i teatret!), så håber jeg at inspirere til erkendelse, håb, handling og tro på egne muligheder i livet.

HØR OGSÅ: “Hvordan skaber man en børneforestilling?”

2. Hvad skal børneteater tale til, maven, hjertet eller hovedet?
“Jeg tilstræber, at der tales til alle tre dele! Men jeg tror, vejen til hovedet går gennem maven og hjertet. Derfor arbejder vi meget med fysik og visuelle billeder, der taler til sanserne og til den kropslige oplevelse, for derigennem at inspirere til erkendelse på mange planer. Vi gør meget ud af alt det, der sker MELLEM linjerne. OG vi spiller tit for en meget bred aldergruppe, så dét, de store måske forstår på ”hovedplan”, skal de små gerne opleve på sanseplan.”

3. Hvad er forskellen på børneteater og teater for voksne?
“I børneteatret når vi ud til et publikum, hvor mange aldrig selv ville have valgt at komme i teatret. Børn som kommer fra mange andre baggrunde end vores egen, og bliver taget med af deres lærer eller pædagog. Den mulighed for at udvide horisonter, åbne øjne og antyde at der måske er mange sandheder og at verden kan se ud på mange måder er en drivkraft! I voksenteatret er publikum ofte enig med os i forvejen, men det er jo også dér fedt, når det lykkes at komme ud steder, hvor de ikke er.”

4. Hvornår er en børneteaterforestilling en succes? – hos børnene – og hos dig.
“Det er en succes for mig, hvis det er lykkedes os at skabe noget – til tider ret abstrakt og teoretisk – filosofisk materiale om til noget fysisk, visuelt og ”hverdags-menneskeligt”, der kan genkendes, mærkes og erkendes af publikum. Når der er noget menneskeligt universelt, som kan frembringe en dialog ml. generationer. Når en dialog i en scene giver stof til videre refleksion, som er LIGE interessant for børn og voksne. Og så tror jeg også, at noget af den ”succes”, jeg søger, ikke er synlig lige med det samme.

5. Hvad ville have været en succesfuld forestilling for Methe 6 år?
Hvis jeg var et barn, så ville det være en succes, hvis jeg ikke kedede mig, hvis jeg blev overrasket, hvis det talte til min krop og jeg fik lyst til at bruge den, hvis jeg kunne genkende situationer fra min hverdag, hvis jeg fik lyst til at lege eller snakke videre, hvis jeg fik inspiration til at snakke om nogle ting, der måske er svære, hvis jeg mærkede støtte til at være den, jeg er, hvis jeg følte, at det var mig de talte til, hvis det var sjovt og det alvorlige ikke blev kedeligt.
Og kravet til en succes er selvfølgelig også, at forestillingen er kunstnerisk i orden på alle planer. Men det ligger i jobbeskrivelsen. Det skal den være!”