BlogUnge & Voksne

Demokrati, dit rådhus

Op til kommunalvalget d. 21. november turnerer Teatergrad  i hele landet med en stedspecifik forestilling om det danske demokrati. Der er 4 skuespillere, som spiller politikere og debattører, mens publikum er byrådsmedlemmer.

Foran hver person fra publikum er der placeret et rødt og et grønt kort, som bruges til at stemme ’for’ eller ’imod’ de forskellige forslag. Forestilling har således en del publikumsinvolvering, som lægger op til, at publikum tager aktivt stilling til det, der foregår på scenen. Udover skuespillerne er der også en journalist som ’den 4. Statsmagt’, der bliver besat af lokale journalister fra hver by, som spilles i. Journalistens rolle er primært at komme med oplæg, som er specifikke for den enkelte by.

Det gode og det knap så gode
Demokrati er en af grundstenene i det danske samfund, og det er noget af det, som vi danskere er mest stolte af. Men hvor meget får vi egentlig sat os ind i tingene op til et kommunalvalg? Hvornår er man en ’rigtig’ demokratisk borger? Og er demokrati overhovedet så fantastisk, som vi går og fortæller os selv? Det er nogle af de spørgsmål, som bliver taget op i Demokrati. Gennem samfundsrelevante emner såsom fake news, flygtningekrisen og klimadebatter stilles der spørgsmål til, hvad for et samfund vi ønsker os, og hvad vi selv gør for at opnå dette samfund.

Forestillingen veksler mellem at være skrevne scener, der behandler et emne, som er oppe i tiden, eksempelvis vaccination af børn, og så debatter, hvor publikum skal diskutere med hinanden og skuespillerne. Desuden har man valgt et par sager, som er specifikke fra by til by. I København taler vi fx om krigen mellem cykler og biler og om rydningen af Amager Fælled. Det er således meget forskelligt, hvordan forestillingen udformer sig fra by til by og fra publikum til publikum. Det er overraskende, hvor aktivt publikum går til forestillingen, hvilket i høj grad skyldes skuespillernes engagement. Flere gange spørges der direkte ind til, hvad publikum synes, og der indgås aftaler med publikum på baggrund af diskussioner og afstemninger. Stor ros til skuespillerne for på nogle punkter at være bedre end politikerne til at få den enkelte borger i spil.

På andre punkter er skuespillerne på dybt vand. Nogle scener bliver meget følelsesbetonede og malede. Der er ingen tvivl om, hvor skuespillerne selv placerer sig politisk. Dette er problematisk, fordi forestillingen i så høj grad lægger op til et kritisk og reflekteret syn, mens flere scener er temmeligt ensidede i deres politiske standpunkt.
Dette gjaldt dog ikke for hele forestillingen, og overordnet set er Demokrati en god oplevelse, som får sat gang i tanker og diskussioner også efter forestillingen.

Skynd dig ind og se den hvis…
… du vil prøve en sjov og anderledes teateroplevelse, hvor dine politiske holdninger har en direkte indflydelse på forestillingen. Men skynd dig for der er allerede meldt udsolgt på en del forestillinger.

Af Anne Louise Slott Thorborg, Den 4. Væg
Jeg er 24 og studerer digital design og kommunikation på IT-universitetet. Jeg har været interesseret i teater siden jeg som 10-årig spillede von Trapp-barn i The Sound of Music. Musik og teater har lige siden været en stor del af mit interessefelt, både som udøver og tilskuer. Jeg er især optaget af sjove karakterer, lyduniverser og sceneteknisk nytænkning.