BlogUnge & Voksne

Det Flydende Teater (BLOX og Furesøen), Flygt

FLYGT minder os om PH5 lampen der hænger over vores spisebord. Den er tegnet af PH i 1958 og udtænkt til at give et smukt lys i rummet. Måske havde vi savnet denne lampe, hvis Poul Henningsen var druknet på Øresund i 1943?

Det er en mørk nat på Øresund i efteråret 1943. Fem mennesker i en robåd på flugt fra nazisterne i det besatte Danmark. De er på vej til friheden i Sverige. I båden sidder to kulturpersonligheder, deres kærester og en veltrænet kaproer. Det er hårdt vejr ude på åben sø men de når over i god behold. Og så er den historie ikke længere eller…

SE OGSÅ: “PH og Arne Jacobsen genoplivet!”

Jo – alligevel griber den fat i os. Vi kan ikke slippe byrden fra 2. Verdenskrig og denne historie fører også tankerne til bådflygtningene på Middelhavet og deres kummerlige vej til et lukket Europa. Hvor mange menneskelige ressoucer og store personligheder går mon tabt på dette hav – og hvis de kommer de over – findes der så et venligt land der vil tage godt imod dem.

Arven fra de store
FLYGT minder os om PH5 lampen der hænger over vores spisebord. Den er tegnet af arkitekt Poul Henningsen i 1958 og udtænkt til at give et smukt lys i rummet. PH5 er produceret i et kæmpe antal – berømmet for det smukke design og udskældt for at give meget lidt lys for pengene. Måske havde vi savnet denne lampe, hvis Poul Henningsen var druknet på Øresund i 1943, og ligeledes med Arne Jacobsens bidrag til arkitekturen. Stolene Syveren, Myren, Svanen og Ægget. Rådhuset i Århus og adskillige andre huse og bygninger.

Teater kan undersøge
Vi sidder i salen øverst i det nye kulturcentrum BLOX, hvor stolerækkeopstillingen giver os mulighed for at opleve flugten ganske tæt på, som om vi befandt os direkte ved Øresundskysten. Vi oplever angsten for at blive opdaget, Arne Jacobsen og Poul Henningsens skænderier, Inger og Jonnas formaninger om at øse vand og Marcus’ anstrengelser bag ved årene; der er 15 km fra Skodsborg til Landskrona. Det Flydende Teater vil gerne undersøge hvad der skete denne nat under flugten, for sandheden kender kun de fem personer der var med på båden, og den sidste af dem, roeren Marcus Herbert, døde 97 år gammel i 2012.

Musikken er med
FLYGT er godt iscenesat og dygtigt spillet af Pelle Nordhøj Kann og Rolf Hansen, med stemningsunderbyggende ”pauser” i flugtforløbet, hvor vi får lov til at høre sangeren Cille Buch akkompagneret af Marie Hele Bessesen på klarinet og Hanne Englund på cello give os bl.a. P.H.’s vise om, at ”… drømmen om frihed bli’r aldrig forbi”.

Kig tilbage og se frem
Historien om denne flugt er banal og den ligner mange andre flugtforsøg.
Men den har alligevel en aktualitet i en tid, hvor pressen beretter om hundredvis af mennesker, som forsøger at skaffe sig en ny tilværelse i Europa.
Her står vi tilbage med oplevelsen af tilfredshed med at lysmageren, samfundsrevseren og provokatøren PH blev hjulpet gennem flugtens nåleøje og fik 22 års virke efter krigen. Men spejlet vender også den anden vej, og forestillingen kunne vække til etisk og politisk selvransagelse i relation til tidens flygtninge.

FLYGT er værd at opleve, værd at leve sig ind i, og den falder helt i tråd med tidens interesse for de store i fortiden, hvis liv både fjernsyn og teater giver os indblik i. ”Kunsten er et åndeligt immunforsvar”.

Af Teaterspottere Vivi Holm og Peter Byrholt Nielsen – sponsoreret af Teaterbilletter.

Af Peter
“All the World is a stage…” skriver Shakespeare. Jeg har viet en stor del af mit liv til at lave teater med og for børn og unge. Det er vigtigt at børn bevarer de kompetencer som de er udstyret med fra fødslen, nemlig at iagttage og efterligne andre mennesker, for herigennem at lære at tage del i et fællesskab. Børn bør se mindst én teaterforestilling om året – være med til selv at spille teater – og dagligt lære gennem drama i børnehaven og skolen. Gennem drama kan man udforske livet og lære at spille en rolle.