BlogBørn & Familie

Teatret Zeppelin, TO BE

Kærlighed kan opstå mellem mennesker fra to kulturer så vidt forskellige som en tandbørste og en badesvamp.

Det er aften. Du står og børster tænder. I badekarret leger dit barn en sjov leg med badesvampen på den lille plastikbåd. Der er godnatlæsning inde i børneværelset om lidt. Det er hyggeligt og trygt – men tandbørsten og svampen kan sammen fortælle en helt anden barsk historie.

En rejse uden ord
Jacques fra Passepartout Teatre Production vil med hjælp af alle mulige dagligdags ting bringe jer derud i verden, hvor mennesker ikke altid kan vide sig sikre i deres eget hjem og måske bliver tvunget ud på en farlig rejse gennem grænser over havet.

Og hjem igen i tryghed.

Af Peter
“All the World is a stage…” skriver Shakespeare. Jeg har viet en stor del af mit liv til at lave teater med og for børn og unge. Det er vigtigt at børn bevarer de kompetencer som de er udstyret med fra fødslen, nemlig at iagttage og efterligne andre mennesker, for herigennem at lære at tage del i et fællesskab. Børn bør se mindst én teaterforestilling om året – være med til selv at spille teater – og dagligt lære gennem drama i børnehaven og skolen. Gennem drama kan man udforske livet og lære at spille en rolle.